Formularz reklamacyjny

  Preferowana forma uznania reklamacji
  Proszę zaznaczyć odpowiedni punkt:
  Naprawa uszkodzeniaNowy taki sam modelZwrot kosztów zakupu *

  *) tylko w przypadkach gdy :
  - naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,
  - sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie,
  - wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności

  Uwaga! Reklamacja nie będzie uznana bez załączenia dowodu zakupu produktu (paragonu
  fiskalnego lub FV) oraz poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.  X