Formularz reklamacyjny

Preferowana forma uznania reklamacji
Proszę zaznaczyć odpowiedni punkt:
Naprawa uszkodzeniaNowy taki sam modelZwrot kosztów zakupu *

*) tylko w przypadkach gdy :
- naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,
- sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie,
- wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności

Uwaga! Reklamacja nie będzie uznana bez załączenia dowodu zakupu produktu (paragonu
fiskalnego lub FV) oraz poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.